Obsah

Vážení občané, 
věnujte pozornost níže uvedeným odkazům. Vedou na instituce, které vám mohou pomoci v případě nutnosti řešení krizových situací, ale i ke konkrétním radám:

     Plán odezvy orgánů obce Hlubyně na vznik mimořádné události

     Složení krizové a povodňové komise obce Hlubyně

     Evakuace
     Integrovaný záchranný systém
     Ochrana obyvatelstva
     Záchranný kruh

Hasičský záchranný sbor České republiky: http://www.hzscr.cz