Obsah

Spolky

znakSDH
Sbor dobrovolných hasičů Hlubyně

Historie SDH Hlubyně

Sbor dobrovolných hasičů v Hlubyni byl založen dne 19.6.1903. Dobrovolnými hasiči se stalo 16 mužů. První veřejné představení sboru se konalo 19.6.1904. Byla to velká slavnostní událost. Slavnostní průvod se odebral do Bubovic, kde v kostele sv. Václava byla sloužena slavnostní mše. Po návratu do obce, tam již čekaly sbory Podtřemšínské, Březnické a Blatenské župy. Na návsi po dávném zvyku posvětil bučovický farář stříkačku. Po slavnostním svěcení předvedli členové našeho sboru u leziště cvičení pochodové, cvičení s povely i bez povelů a cvičení se stříkačkou. Po cvičení byl společný oběd v hostinci „U Sýkorů“, odpoledne byla ukázka hašení ohně na statku čp. 1 a slavnostní den byl zakončen „tanečním“ věnečkem“. Sbor dobrovolných hasičů v Hlubyni se stal členem Postřen hasičské župy.

Do 1.světové války roku 1914 narukovalo i 13 členů a 5 se již domů nevrátilo. Válkou zanikl veškerý veřejný život, tedy ani hasičský sbor nevyvíjel žádnou činnost. První poválečnou slavností, na které se sbor významně podílel, bylo odhalení pomníku padlých ve světové válce  dne 4.7.1920. Dne 10.7.1921 byl uspořádán sjezd župy Podtřemšínské. Sjezdu se zúčastnili zástupci hasičských sborů z okolních i vzdálených obcí, celkem 250  účastníků. Rok 1925 byl pro naši obec významný tím, že při novém rozdělení země na župy byla Hlubíň přičleněna k župě Plzeňské a že název Hlubíň byl úředně  změněn na název Hlubyně. V roce 1936 byla na výzvu Okresního úřadu v Blatné zřízená v obci civilní protiletecká obrana. Konala se noční cvičení. Po celou dobu války byla práce sboru slabá. Na valné hromadě, která se konala v roce 1951, se změnilo pojmenování sboru na „Místní jednota Čs. svazu hasičstva v Hlubyni“. V roce 1953 došlo k další změně názvu sboru – MJ ČSPO (československého svazu požární ochrany).

V letech 1960 – 1971 trvá nezájem o práci v MJ, práce byla mizivá, ale členové se významně podíleli na brigádnických akcích MNV. V roce 1973 požární sbor uspořádal oslavu 70. výročí od založení, proběhla soutěž požárních družstev. V roce 1975 se požární sbor zúčastnil námětového cvičení. V tomto roce byla dokončena přestavba kulturního domu za významné brigádnické pomoci většiny členů požárního sboru. V roce 1976 uspořádal MNV setkání rodáků a přátel obce, na jehož přípravě se vedle ostatních organizací významně podílel i náš požární sbor. V tomto roce byla dokončena stavba nové požární zbrojnice.

V roce 1983 se 25.6. konaly oslavy 80. let trvání požárního sboru v obci. V dopoledních hodinách probíhalo vítání sborů, slavnostní pochod obcí a položení věnce u památníku padlých. V odpoledních hodinách se uskutečnily soutěže požárních družstev a ukázky požární techniky profesionálních sborů. Následující roky 1984 – 1989 byly v činnosti sboru stále obdobné. V roce 1990 po sjezdu SDH v Karviné se vrací původní název sboru a to „ Sbor dobrovolných hasičů v Hlubyni“. V roce 1997 sbor rozhodl uspořádat o Velikonocích setkání heligonkářů. Setkání se vydařilo a stalo se pravidelnou každoroční akcí. V roce 2003 se konaly oslavy 100. trvání požárního sboru, které byly spojeny se setkáním rodáků a přátel obce.